Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

 • Serwis Eoferty.com.pl zlokalizowany pod adresem URL http://www.eoferty.com.pl (dalej zwany jako serwis) administrowany jest przez firmę eCOM, tel/fax: 44 7890796.
 • Podmiot korzystający z serwisu (dalej zwany jako użytkownik) potwierdza, że zapoznał się z treścią poniższego regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety.
 • Użytkownikiem serwisu może być osoba pełnoletnia czyli osoba, która ma ukończone 18 lat.
 • Użytkownik dodając ogłoszenie (dalej zwane jako ogłoszenie) ponosi odpowiedzialność za jego treść oraz mogące wyniknąć z tej treści konsekwencje prawne.
 • Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich.
 • Bez powiadomienia będą usuwane:
 • ogłoszenia reklamujące strony konkurencyjne;
 • ogłoszenia zawierające treści o tematyce erotycznej oraz wszelkie inne przeznaczone dla osób pełnoletnich;
 • ogłoszenia napisane niedbale, zawierające wulgaryzmy, błędy ortograficzne, stylistyczne lub napisane w dużej części WIELKIMI LITERAMI;
 • ogłoszenia zamieszczone w nieprawidłowych kategoriach tematycznych;
 • ogłoszenia zamieszczone wielokrotnie o tej samej lub podobnej treści;
 • ogłoszenia psujące charakter strony, np. zawierają znaki typu: !!!@@@!!!;
 • ogłoszenia zawierające treści skopiowane z innych ogłoszeń, znajdujących się już w serwisie jak również treści, które były ewidentnie wzorowane na cudzym ogłoszeniu;
 • ogłoszenia zawierające treści pisane pod kątem pozycjonowania (np. nadmierne nasycenie słów lub wielokrotne powtarzanie słów);
 • ogłoszenia dotyczące pisania prac, wypracowań, prezentacji, itp.;
 • ogłoszenia dotyczące zarabiania w Internecie, oferujące pracę w domu (np.: obsługa poczty email, zarządzanie systemem web, itp.);
 • ogłoszenia dotyczące marketingu bezpośredniego, MLM lub piramid i innych podobnych sieci;
 • ogłoszenia dotyczące zarabiania pieniędzy bez opisu działalności;
 • ogłoszenia sprzeczne z charakterem serwisu.
 • Aktywacja ogłoszenia
  Aktywacja ogłoszenia jest darmowa i nie wiąże się z ponoszeniem żadnych opłat.
 • Podbicie ogłoszenia
  Dzięki podbiciu Twoje ogłoszenie będzie wyświetlane jako pierwsze na głównej stronie serwisu oraz w wybranych przez Ciebie kategoriach. Ogłoszenie będzie wyświetlane na pierwszym miejscu dopóki ktoś inny nie zamieści nowego ogłoszenia lub nie podbije pozycji swojego ogłoszenia, wówczas Twoje ogłoszenie będzie wyświetlane jako kolejne na liście. Całkowity koszt usługi (za każde podbicie) w przypadku płatności kartą lub środkami z konta w serwisie to 2 PLN lub w przypadku płatności SMSem to 3.69 PLN.
 • Wyróżnienie ogłoszenia
  Dzięki wyróżnieniu Twoje ogłoszenie będzie odznaczało się innym kolorem od pozostałych ogłoszeń na liście w wybranych przez Ciebie kategoriach. Dodatkowo Twoje ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie – wyróżnione ogłoszenia. Usługa aktywowana jest tylko raz i pozostaje aktywna przez cały okres emisji ogłoszenia w naszym serwisie. Całkowity koszt usługi w przypadku płatności kartą lub środkami z konta w serwisie to 9 PLN lub w przypadku płatności SMSem to 11.07 PLN.
 • Aktywacja usług płatnych
  Aby aktywować usługę płatną należy wejść na stronę Moje ogłoszenia i kliknąć odpowiedni odnośnik znajdujący się przy ogłoszeniu, dla którego usługę chcemy aktywować. Wszystkie usługi aktywowane w naszym serwisie są zapisywane, a ich historię można znaleźć na tej stronie. Opłaty dotyczące ogłoszeń oraz kont, które zostały usunięte ze względów regulaminowych nie podlegają zwrotowi.
 • Płatności SMS
 • Prawidłowe świadczenie płatności SMSem uzależnione jest od prawidłowego działania sieci telefonii komórkowej, na co serwis nie ma żadnego wpływu i za co nie ponosi odpowiedzialności. SMSy można wysyłać tylko z telefonów komórkowych polskich sieci telefonii komórkowej. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez użytkownika błędnego kodu SMS bądź wysłanie kodu na niepoprawny numer.
 • W przypadku wysłania SMSa o poprawnej treści pod poprawny numer i braku aktywacji usługi, prosimy sprawdzić historię płatności dostępną na stronie Płatności. Jeśli problem nadal nie zostanie rozwiązany to prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy. Zgłaszając problem należy pamiętać aby przesłać numer telefonu, z którego został wysłany SMS oraz numer ID transakcji (widoczny w historii płatności).
 • Płatności przelewem lub kartą płatniczą
 • W przypadku płatności przelewem lub kartą płatniczą jeśli kwota środków zgromadzonych na koncie w serwisie wystarcza na zakup danej usługi to opłata za usługę jest w pierwszej kolejności pobierana automatycznie z konta w serwisie.
 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl. Dotpay to najbezpieczniejszy system obsługi płatności online. Stosowanie najnowszych technologii i rygorystycznych procedur sprawia, że Dotpay jest uznawany za najlepszy serwis obsługujący transakcje płatnicze sklepów internetowych, firm, jak i płatności między osobami fizycznymi.
 • W przypadku braku aktywacji usługi prosimy sprawdzić historię płatności dostępną na stronie Płatności oraz czy opłata została pobrana z Państwa konta bankowego. Jeśli kwota nie została pobrana to oznacza, że płatność nie została dokonana poprawnie. W takim przypadku należy dokonać ponownej aktywacji. Jeśli jednak opłata za aktywację została pobrana z Państwa konta, a usługa nie została aktywowana to prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy. Zgłaszając problem należy pamiętać aby przesłać numer ID transakcji (widoczny w historii płatności).
 • Wystawianie faktur VAT
  Faktury VAT są wystawiane za wszystkie płatności dokonane poprzez system Dotpay, gdy ich łączna wartość przekroczy 20 PLN. W celu otrzymania faktury VAT należy na stronie “Moje konto” zaznaczyć opcję “Proszę o wystawienie faktury VAT” i wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury. W terminie 24 godzin od momentu wystawienia faktury, zostanie ona przesłana pocztą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres email. Na życzenie użytkownika faktura może być również wysłana w formie papierowej drogą pocztową, koszt wysłania faktury drogą pocztową to 10 PLN brutto. Na życzenie użytkownika istnieje możliwość wystawienia duplikatu faktury, koszt wystawienia i wysłania duplikatu faktury drogą elektroniczną wynosi 5 PLN brutto. Faktury są wystawiane bez podpisu wystawcy i odbiorcy; podstawą prawną do wystawiania takich faktur jest § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 95, poz. 798). Odbiorca faktury oświadcza, iż jako podatnik VAT jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT oraz akceptuję przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661).
 • Użytkownik korzysta z serwisu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania serwisu.
 • Zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu, całości lub istotnej co do jakości lub ilości części bazy danych serwisu. Użytkownik nie może w sposób systematyczny i powtarzający się pobierać lub wtórnie wykorzystywać zawartości bazy danych serwisu. Serwis nie wyraża zgody na wykorzystywanie lub przetwarzanie informacji i materiałów zawartych na jego stronach.
 • Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczanych ogłoszeń, dokładamy wszelkich starań aby ogłoszenia niezgodne z regulaminem, prawem lub w jakiś sposób naruszające porządek w serwisie były usuwane. Serwis nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób zamieszczających ogłoszenia. Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń rozwiązują między sobą sami użytkownicy.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do przekazywania odpowiednim organom (zgodnie z obowiązującymi przepisami) informacji mogących pomóc w zlokalizowaniu użytkownika, który zamieścił dany ogłoszenie.
 • Rejestrując się w serwisie użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z dnia 18.07.2002 r.) od właściciela serwisu, oraz innych firm związanych z nim ważną umową, niezamówionych informacji handlowych o promocjach i nowościach dostępnych w serwisie, a także innych informacji handlowych wysłanych przez serwis w imieniu własnym lub na jego zlecenie na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika przy dokonywaniu rejestracji, w tym także po zakończeniu korzystania przez użytkownika z serwisu. Zgoda, o której mowa może być w każdej chwili odwołana.
 • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych link znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu będą udostępniane użytkownikom na stronach internetowych serwisu.
 • Obowiązująca wersja regulaminu z dnia 03.08.2015 r.